Przegląd wybranych realizacji z 2023r Cementownie CEMEX w Chełmie

Fasada mocowana punktowo w formie "drugiej skóry"

Inwestor: Cementownia CEMEX Polska sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: P. W. JUREX PIOTR JUREK
Zakres: Projekt, wykonanie i montaż fasady szklanej mocowanej punktowo tzw. "drugiej skóry" wraz z konstrukcją stalową i podestami technicznymi.
Powierzchnia: 106,0m2
Szkło: VSG ESG 66,4 float + folie Vanceva

         Zakres prac obejmował projekt, wykonanie i montaż podkonstrukcji stalowej składającej się z profili nośnych RP 100x50, stal S235, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor Ral 7024. Konstrukcja stalowa przymocowana do ściany budynku przy pomocy kotew chemicznych. Dla łatwego dostępu podczas użytkowania pomiędzy elewacją szklaną, a ścianą budynku z krat wema  wykonano 3 poziomy techniczne. Szkło przymocowane do konstrukcji stalowej za pomocą rotul systemowych, nierdzewnych fi 50mm - "system RWA-50". Kolor szkła na fasadzie dobrany do barw Inwestora Cementowni CEMEX Polska sp. z o.o.

Read More